Mikemet Oy  |   Työkeskuksenkatu 4, 50170 Mikkeli   |   puh. 020 786 2630
Kilpailukykyinen kotimainen vaihtoehto Mikemet Oy on alihankintayhteistyöhön ja sopimusvalmistukseen erikoistunut metallialan yritys. Valmistamme mm. erilaisia sähkölaitteiden komponentteja, sähkökeskusten osia ym. Myös erilaiset hitsaus-, pintakäsittely- ja kokoonpanotyöt sekä teräsrakenteet kuuluvat tuotantoomme. Mikemet tekee laatua Mikemet Oy:n toiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöinen ajattelutapa, joustava palvelu, laadukas tuotanto sekä varmat toimitukset. Viimeistellyt, laadukkaat tuotteet sekä hyvä palvelu ovat meille kunnia-asia. Noudatamme ISO 9001-laatujärjestelmää ja 14000-1 ympäristösertifikaattia. Henkilökuntamme paneutuu työtehtäviinsä motivoituneesti osaavan, teollisuuden tarpeet hyvin tuntevan työnjohdon vetämänä. Lisäarvoa sosiaalisesta yrittämisestä Mikemet Oy on ensimmäinen sosiaalinen yritys Mikkelin seudulla. Yritysmuotona sosiaalinen yritys tuo asiakkaillemme lisäarvoa mm. yhteiskuntavastuun muodossa. Tarjoamme asiakkaillemme valmistamiimme tuotteisiin korkean kotimaisuusasteen, luotettavan ja joustavan asiakaspalvelun sekä onnistuneet toimitukset kilpailukykyiseen hintaan.
Kilpailukykyinen kotimainen vaihtoehto  Mikemet Oy on yrittäjävetoinen sosiaalinen yritys. Metalli-, kokoonpano- ja puuosastomme valmistavat kilpailukykyisiä tuotekokonaisuuksia ja komponentteja sopimusvalmistuksena teollisuudelle. Teollisen toiminnan ohessa Mikemet Oy toimii kuntouspalvelujen tuottajana ja tarjoaa heikossa työmarkkina-asemassa olevalle henkilöstölle mahdollisuuden palata työelämään. Työpankkimme tarjoaa asiakkaillemme riskittömän ja kustannustehokkaan tavan hoitaa yrityksen tilapäiset henkilöstöntarpeet Palvelukokonaisuutemme toimialat:MetalliPuuKokoonpanoTyöpankkiKuntoutusOta yhteyttä! Me palvelemme!
Metalli taipuu laadukkaiksi tuotteiksi Tuotantoomme kuuluvat erilaisten metallialan tuotteiden sekä sähkölaitteiden valmistus ja kokoonpano. Valmistusmenetelmämme soveltuvat parhaiten ohutlevyistä valmistettaviin tuotteisiin. Konekantamme mahdollistavat ohutlevytyöt, joissa tarvitaan mm. nestaamista, leikkaamista, hitsaamista, taivuttamista, puristamista, putkentaivutusta, sahaamista sekä näihin liittyviä kokoonpanotöitä. Tuotantoomme kuuluu mm. erilaisia sähkölaitteiden komponentteja ja sähkökeskusten osia. Myös erilaiset hitsaus-, pintakäsittelytyöt sekä teräsrakenteiden valmistus ja kokoonpanotyöt kuuluvat tuotantoomme. Osallistumme tarvittaessa myös tuotteiden kehittelyyn ja valmistuksen suunnitteluun. Palveluamme täydentää myös laaja alihankintaketjumme, mikä mahdollistaa laserleikkaukset sekä erilaiset pintakäsittelytyöt. Yli 25 vuoden kokemuksemme takaa luotettavat toimitukset uudistuvalla konekannalla. Pitkäaikaiset ja monipuoliset asiakassuhteet myös suurten laite- ja kattilavalmistajien kanssa ovat hioneet toiminnastamme laadukkaan ja luotettavan.
Yhteyshenkilömme: Jukka Kokkonen, toimitusjohtajapuh. 044 321 1710jukka.kokkonen(at)mikemet.fi Ohutlevyvalmistus:Jukka Hyyryläinenpuh. 0400 907 848jukka.hyyrylainen(at)mikemet.fi
Kokoonpano-osastomme palvelee Uusissa ja valoisissa tiloissa teemme monipuolista elektroniikka- ja sähköalan komponenttien kokoonpanotyötä. Teitä palvelee osaava henkilökunta, jolla on vuosien kokemus teollisesta yhteistyöstä. Tarjoamme asiakkaillemme tuotteet valmiiksi pakattuna ja perille toimitettuina. Suoritamme myös osakokoonpanotöitä. Työvälineemme koostuvat sähkökomponenttien kokoonpanopisteistä sekä pakkaus-, pussitus- ja lähetystoimintaan soveltuvista työasemista.
Yhteyshenkilömme: Jukka Kokkonen, toimitusjohtajapuh. 044 321 1710jukka.kokkonen(at)mikemet.fi Kokoonpano- ja metalliosastoEsko Ollanketopuh. 0400 907 849esko.ollanketo(at)mikemet.fi
Puutyöosastoltamme monipuolista palvelua Tarjoamme puutyöalan tilaustöitä, sopimusvalmistussarjatöitä sekä pintakäsittelyä. Valmistamme alihankintatöinä erikoislavoja sekä pakkauksia.  Omana tuotteena Mikemet Oy valmistaa puuosia mm. huonekalu- ja puusepänteollisuudelle. Konekantamme koostuu puutyöstön peruskoneista.
Yhteyshenkilömme: Sirpa Karjalainenpuh. 0400 907 845sirpa.karjalainen(at)mikemet.fi
Paperin ja kartonkihylsyjen kierrätystä Mikemet Oy:n paperiosasto kerää, lajittelee ja jalostaa graafiselta teollisuudelta yli jäävää paperia ja kartonkihylsyjä uusiokäyttöä varten. Lajittelemme kirjapainoilta kerätyn valkoisen painopaperin raaka-aineeksi paperiteollisuudelle.  Painotalojen paperirullien kartonkihylsyt leikkaamme ja jalostamme jatkokäyttöön. Työllämme edistämme kierrätystä ja teemme osuutemme vähentääksemme yhteiskunnan kaatopaikkakuormitusta.
Työpankki on joustava ja riskitön tapa hoitaa yrityksen tilapäiset henkilöstöntarpeet Kääntymällä Työpankkimme puoleen hoidat kätevästi yrityksen tilapäiset henkilöstöntarpeet. Työpankin edelleen sijoitettavat työntekijät ovat työsuhteessa Mikemettiin, joka hoitaa työnantajan velvoitteet. Edelleen sijoittavan yrityksen vastuualueiksi jää työnjohtaminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Työpankin kautta löydät työntekijöitä mm. seuraaville aloille:metallialallepuualallekaupan alallekahvila/ravintola alalle sekä keittiöalallesiivousalalleTyöpankki tuo yrityksille kustannustehokkuutta. Usein rekrytointitarve tulee esille yllättäen eikä yrityksellä ole aina aikaa ja resursseja työnhakuprosessin läpiviemiseen. Työpankista edelleen sijoitettava työntekijä on ohjaushenkilöstöllemme entuudestaan tuttu. Näin pystymme kertomaan millaisilla valmiuksilla varustettu työntekijä Työpankista löytyy yrityksellenne.
Yhteyshenkilömme: Jenni Rytkönen, henkilöstöpäällikköpuh. 040 352 8758jenni.rytkonen(at)mikemet.fi  Kirsti Ylönentyöpankinvetäjäpuh. 040 530 6165kirsti.ylonen (at)mikemet.fi
Työhönkuntoutumisen palveluverkosto (KuntoutuNET)
Riitta Kurki, kuntoutusohjaaja 044 321 1721 riitta.kurki(at)mikemet.fiKelan ammatillinen mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennusSosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
Työkykyarvio
Työkokeilu
Jenni Rytkönen, henkilöstöpäällikkö 040 352 8758 jenni.rytkonen(at)mikemet.fiRekrytointiVakuutuskuntoutusTyöpankki
Kuntoutustiimimme on aidosti ihmisten asialla Mikemetin yksi tärkeimmistä toiminnan alueista on kuntoutus ja valmennustoiminta. Toimintamme punaisena lankana on tähtäys avoimille työmarkkinoille. Tämän tavoitteen saavuttamista edesauttaa mahdollisuutemme yhdistää oikea tuotannollinen työ kuntoutumiseen. Kuntoutusohjaajat Riitta ja Jenni yhdessä muiden kanssa toivottavat sinut tervetulleeksi tutustumaan palvelutarjontaamme. Yhteyshenkilömme:
MAKU-työhönvalmennus 
Miten tulet mukaan?
MAKU-työhönvalmennus
Mitä on MAKU?
Kelan ammatillinen kuntoutus ja työhönvalmennus mielenterveyskuntoutujille  Mitä MAKU-työhönvalmennus on? Tavoitteena on parantaa kuntoutujan suoriutumisedellytyksiä ja tukea häntä työ- ja ansiokyvyn saavuttamisessa. Kuntoutuksen aikana tarkastellaan kuntoutujan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja kuntoutuja osallistuu vastuullisesti tavoitteiden ja sisällön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.  Työhönvalmennus koostuu työharjoittelusta Mikemetin eri osastoilla, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ryhmätoiminnasta. Kuntoutuksen edetessä pyritään järjestämään kuntoutujan kiinnostusten ja edellytysten mukaista työharjoittelua myös Mikemetin ulkopuolelta. Työhönvalmennuksen kesto on pääsääntöisesti 6-12 kuukautta. Työmenetelmänä käytetään psykososiaalista työotetta.
Kenelle?
Kenelle työhönvalmennus on tarkoitettu? Maku-työhönvalmennus on tarkoitettu työelämään ja/tai koulutukseen motivoituneille, työikäisille, kuntoutustukea, sairaspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa saaville mielenterveyskuntoutujille. Työhönvalmennus on Kansaneläkelaitoksen kustantamaa ammatillista kuntoutusta. (www.kela.fi) Sisältö:yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja ohjaus arjessa ja työelämässä tarvittavien taitojen harjaannuttamista työnhakukoulutusta ja ATK-taitojen kehittämistäohjattua ja tuettua työtä Mikemet Oy:n eri osastoilla ohjattua liikuntaatutustumiskäyntejä oppilaitoksiin, työpaikoille ja muihin kiinnostaviin kohteisiin päivittäinen lounas ja kahvit/teeseurantapäivät kuntoutuksen jälkeen
Miten tulet mukaan? Ottamalla yhteyden Kelan toimistoon puh. 020 63411 / kuntoutus tai Maku-työhönvalmennuksen kuntoutusohjaajaan Mikemetillä.tutustumiskäyntilääkärin B-lausunto Kelan paikallistoimistoon, jossa näkyy ammatillisen kuntoutuksen tarvehaastattelu kuntoutushakemus Kelan paikallistoimistoon (KU 101) (www.kela.fi/lomakkeet) hakemuksen käsittely moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässäkuntoutus voi alkaa, kun Kela on tehnyt asiasta päätöksen. Yhteyshenkilömme: Riitta Kurki, kuntoutusohjaajapuh. 044 321 1721 riitta.kurki(at)mikemet.fi
Mitä sosiaalihuollollinen työtoiminta on? Sosiaalihuollollinen työtoiminta on kunnan järjestämää sosiaalipalvelua, jonka tavoitteena on ehkäistä asiakkaan syrjäytymistä ja ylläpitää sosiaalista, psyykkistä sekä fyysistä toimintakykyä. Sosiaalihuollolliseen työtoimintaan osallistuvilla keskeisessä osassa on tuettu työskentely Mikemet Oy:n eri osastoilla. Työtoimintaa ohjaa sosiaalihuoltolaki 27 e §. Sisältötyöskentelyä Mikemet Oy:n tuotannossa oman kiinnostuksen ja valmiuksien mukaanosastojen työnjohtajan ja -ohjaajan ohjaus ja opastus käytännön työtehtävissäyksilöohjaus
Sosiaalihuollollinen työtoiminta
Mitä sosiaalihuollollinen työtoiminta on?
Kenelle työtoiminta on tarkoitettu? Työtoimintaa järjestetään pitkäaikaisesti työkyvyttömille henkilöille, joilla on vaikeaa osallistua työhön avoimilla työmarkkinoilla ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sosiaaliturvaetuuksiin (työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki). Miten tulet mukaan? Ottamalla yhteyttä omaan sosiaalityöntekijään. Mikemetin kuntoutusohjaaja voi myös auttaa yhteydenotossa sosiaalitoimeen. Yhteyshenkilömme: Riitta Kurki, kuntoutusohjaajapuh. 044 321 1721 riitta.kurki(at)mikemet.fi
Työkokeilu on perehtymistä työelämään, jonka avulla parannetaan työelämään sijoittumisen mahdollisuuksia sekä vahvistetaan ammatillista osaamista. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto uudenlaisten työtehtävien kokeilemiseen ja työhön valmentautumiseen. Työkokeilun avulla Mikemet Oy:llä selvitetään asiakkaan työelämävalmiuksia ja edellytyksiä selviytyä työelämässä / opiskelussa. Työkokeilusta työpaikalla tehdään kirjallinen sopimus. Työkokeilun sujumisesta antavat palautetta sekä työkokeilun järjestäjä että työkokeilija. Työkokeiluun ohjaudutaan usein työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksen kautta. Tavoitteena edellä mainituissa on arvioida tilannetta ja voimavaroja jatkosuunnitelmien suhteen. Käytännön työtehtävät toteutetaan osastoilla. Tehtäviin liittyy työelämän pelisääntöjen sisäistäminen, työelämätaitojen arviointi sekä kuntoutusohjaajan haastattelut.
Mitä on työkokeilu?
Työkokeilu
Kenelle tarkoitettu? Työkokeiluun voit osallistua jos olet alle 25-vuotias, eikä sinulla ole ammatillista koulutusta ja kuulut työmarkkinatukijärjestelmän piiriin. Työkokeiluun voit osallistua myös jos olet täyttänyt 25 vuotta tai sinulla on ammatillinen koulutus tai saat työttömyysturvaetuutena päivärahaa. Työkokeiluun voit osallistua jos olet esim. työvoimatoimiston ammatinvalinnanohjauksen palveluiden piirissä.
Miten tulet mukaan? Ottamalla yhteyttä työvoimaneuvojaasi, joka ohjaa sinua eteenpäin. Voit myös käydä Mikemet Oy:llä tutustumassa eri vaihtoehtoihin tehtävien töiden suhteen. Kuntoutusohjaaja voi olla apunasi yhteydenotossa työvoimatoimistoon. Lue lisää työvoimatoimiston sivuilta. Yhteyshenkilömme: Jenni Rytkönen, henkilöstöpäällikköpuh. 040 352 8758jenni.rytkonen(at)mikemet.fi 
Työhönpaluusuunnitelma
Kuntoutunet
Resurssiselvitys
Työkokeilu
Palveluiden tilaajia ovat työeläkelaitokset sekä Vakuutuskuntoutus VKK ry. Työhönkuntoutumisen palveluverkosto on ammatillisen kuntoutuksen tutkimus-, selvittely- ja työllistämispalveluiden tilaajien ja tuottajien yhteistyöverkosto. KuntoutuNET -verkkopalvelu on yhteydenpito- ja työväline palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalveluiden tilaajille ja tuottajille.  Verkkopalvelulla pyritään kuntoutusasioiden käsittelyn nopeuttamiseen, tiedon siirron täsmällisyyden parantamiseen ja yhteisen vuoropuhelun kautta tarkoituksenmukaisempiin kuntoutussuunnitelmiin. Tiedonsiirto tapahtuu suojatussa verkkoyhteydessä.
Työhönkuntoutumisen palveluverkosto (KuntoutuNET)
Työhönvalmennus
Työhönkuntoutumisen palveluverkosto (KuntoutuNET) Palveluiden tilaajia ovat työeläkelaitokset sekä Vakuutuskuntoutus VKK ry. Työhönkuntoutumisen palveluverkosto on ammatillisen kuntoutuksen tutkimus-, selvittely- ja työllistämispalveluiden tilaajien ja tuottajien yhteistyöverkosto. KuntoutuNET -verkkopalvelu on yhteydenpito- ja työväline palveluverkostoon kuuluville kuntoutuspalveluiden tilaajille ja tuottajille. Verkkopalvelulla pyritään kuntoutusasioiden käsittelyn nopeuttamiseen, tiedon siirron täsmällisyyden parantamiseen ja yhteisen vuoropuhelun kautta tarkoituksenmukaisempiin kuntoutussuunnitelmiin. Tiedonsiirto tapahtuu suojatussa verkkoyhteydessä. Resurssiselvitys  Psykologinen resurssiselvitys koostuu 3-4 asiakastapaamisesta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Palveluun kuuluu haastattelu, tarvittavat psykologiset ammatin valintaa tukevat testit, palaute- ja ohjauskeskustelun sekä kirjallisen lausunnon. Psykologi käy läpi asiakkaan asiapaperit ja haastattelee hänet, jonka perusteella arvioi käytettävät tarpeelliset psykologiset tutkimusmenetelmät. Ne arvioivat esimerkiksi asiakkaan kognitiivisia valmiuksia, opiskeluedellytyksiä, persoonan ammatillista soveltuvuutta ja motivaatiota. Tutkimusten jälkeen asiakas ja psykologi käyvät palaute- ja ohjauskeskustelun tuloksista, jossa psykologi käy myös läpi kirjallisen lausunnon, joka lähetetään palvelun tilaajalle ja asiakkaalle. Palvelu voidaan toteuttaa omana palvelukokonaisuutena tai liittää osaksi työhön paluun suunnitelmaa tai muita palvelukokonaisuuksiamme. Työkokeilu ja työhönvalmennus Työkokeilun avulla Mikemet Oy:llä selvitetään asiakkaan työelämävalmiuksia ja edellytyksiä selviytyä työelämässä / opiskelussa. Tavoitteena on arvioida asiakkaan tilannetta ja voimavaroja jatkosuunnitelmien suhteen. Käytännön työkokeilu toteutetaan asiakkaan toiveiden ja osaamisen mukaan Mikemet Oy:n kokoonpano-, metalli- ja puutyöosastoilla sekä ohutlevytehtaassa. Jaksoon voi sisältyä myös kuntoutumista tukevia yksilö-/ohjauskeskusteluja ja erilaista ryhmätoimintaa ja -liikuntaa. Jakso ei sisällä lääketieteellisiä selvityksiä.  Toteutuksen vastuuhenkilönä toimii kuntoutusohjaaja, joka suunnittelee yhdessä asiakkaan ja tilaajan kanssa työkokeilun tavoitteet ja toteutuksen. Työkokeilujakson aikana käydään arviointikeskusteluja jossa on mukana asiakas, työosaston työnjohtaja tai työnohjaaja ja kuntoutusohjaaja. Jakso sisältää lounaan ja kahvit. Työhönvalmennus on ammatillisen kuntoutuksen prosessi, jonka tavoitteena on tukea henkilön työelämään pääsyä. Työhönvalmennus on usein jatkoa työkokeilulle. Jakson aikana selvitetään henkilön työelämävalmiuksia, soveltuvuutta erilaisiin ammatteihin / tehtäviin ja/tai suoriutumista tietynlaisista tehtävistä. Lähtökohtana on henkilön oma motivaatio ja voimavarat sekä sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin.Työkokeilua ja työhönvalmennusta voidaan toteuttaa myös Mikemetin ulkopuolisissa työpaikoissa. Työhönpaluusuunnitelma Työhönpaluusuunnitelman tarkoituksena on selvittää henkilön ammatillista tulevaisuutta konkreettisemmin, jos työhön paluu on pitkittynyt ja tarvitaan ohjausta sekä tukea oikean suunnan löytämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy alkuhaastattelu, mahdolliset tutustumiskäynnit oppilaitoksiin tai/ja työpaikkoihin sekä ohjauskeskustelut tarpeen mukaan. Prosessin päätteeksi laaditaan loppulausunto työhönpaluusuunnitelmasta. Palveluun voidaan liittää muita palveluita kuten psykologin tai lääkärin konsultaatiot sekä suuntaa antavia testejä. Yhteyshenkilömme: Jenni Rytkönen, henkilöstöpäällikköpuh. 040 352 8758jenni.rytkonen(at)mikemet.fi 
Resurssiselvitys  Psykologinen resurssiselvitys koostuu 3-4 asiakastapaamisesta yksilöllisten tarpeiden mukaan. Palveluun kuuluu haastattelu, tarvittavat psykologiset ammatin valintaa tukevat testit, palaute- ja ohjauskeskustelun sekä kirjallisen lausunnon. Psykologi käy läpi asiakkaan asiapaperit ja haastattelee hänet, jonka perusteella arvioi käytettävät tarpeelliset psykologiset tutkimusmenetelmät. Ne arvioivat esimerkiksi asiakkaan kognitiivisia valmiuksia, opiskeluedellytyksiä, persoonan ammatillista soveltuvuutta ja motivaatiota. Tutkimusten jälkeen asiakas ja psykologi käyvät palaute- ja ohjauskeskustelun tuloksista, jossa psykologi käy myös läpi kirjallisen lausunnon, joka lähetetään palvelun tilaajalle ja asiakkaalle. Palvelu voidaan toteuttaa omana palvelukokonaisuutena tai liittää osaksi työhön paluun suunnitelmaa tai muita palvelukokonaisuuksiamme.
Työkokeilu Työkokeilun avulla Mikemet Oy:llä selvitetään asiakkaan työelämävalmiuksia ja edellytyksiä selviytyä työelämässä / opiskelussa. Tavoitteena on arvioida asiakkaan tilannetta ja voimavaroja jatkosuunnitelmien suhteen. Käytännön työkokeilu toteutetaan asiakkaan toiveiden ja osaamisen mukaan Mikemet Oy:n kokoonpano-, metalli- ja puutyöosastoilla sekä ohutlevytehtaassa. Jaksoon voi sisältyä myös kuntoutumista tukevia yksilö-/ohjauskeskusteluja ja erilaista ryhmätoimintaa ja -liikuntaa. Jakso ei sisällä lääketieteellisiä selvityksiä. Toteutuksen vastuuhenkilönä toimii kuntoutusohjaaja, joka suunnittelee yhdessä asiakkaan ja tilaajan kanssa työkokeilun tavoitteet ja toteutuksen. Työkokeilujakson aikana käydään arviointikeskusteluja jossa on mukana asiakas, työosaston työnjohtaja tai työnohjaaja ja kuntoutusohjaaja. 
Työhönvalmennus Työhönvalmennus on ammatillisen kuntoutuksen prosessi, jonka tavoitteena on tukea henkilön työelämään pääsyä. Työhönvalmennus on usein jatkoa työkokeilulle. Jakson aikana selvitetään henkilön työelämävalmiuksia, soveltuvuutta erilaisiin ammatteihin / tehtäviin ja/tai suoriutumista tietynlaisista tehtävistä. Lähtökohtana on henkilön oma motivaatio ja voimavarat sekä sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin. Työkokeilua ja työhönvalmennusta voidaan toteuttaa myös Mikemetin ulkopuolisissa työpaikoissa.
Työhönpaluusuunnitelma Työhönpaluusuunnitelman tarkoituksena on selvittää henkilön ammatillista tulevaisuutta konkreettisemmin, jos työhön paluu on pitkittynyt ja tarvitaan ohjausta sekä tukea oikean suunnan löytämiseksi. Suunnitelmaan sisältyy alkuhaastattelu, mahdolliset tutustumiskäynnit oppilaitoksiin tai/ja työpaikkoihin sekä ohjauskeskustelut tarpeen mukaan. Prosessin päätteeksi laaditaan loppulausunto työhönpaluusuunnitelmasta. Palveluun voidaan liittää muita palveluita kuten psykologin tai lääkärin konsultaatiot sekä suuntaa antavia testejä. Yhteyshenkilömme: Jenni Rytkönen, henkilöstöpäällikköpuh. 040 352 8758jenni.rytkonen(at)mikemet.fi 
Työkykyarvio
Työkykyarvion avulla Mikemet Oy:llä selvitetään moniammatillisesti asiakkaan työkykyä ja kuntoutusmahdollisuuksia tavoitteena työelämään sijoittuminen sekä edellytyksiä selviytyä työelämässä. Tavoitteena on arvioida asiakkaan tilannetta ja voimavaroja jatkosuunnitelmien suhteen työkyvyn ja kuntoutumismahdollisuuksien näkökulmasta. Kuntoutustutkimuksen vastuuhenkilönä toimii kuntoutusohjaaja, joka suunnittelee yhdessä asiakkaan ja tilaajan kanssa  tavoitteet ja toteutuksen sekä pituuden tutkimukselle.  Tutkimusjakson aikana käydään arviointikeskusteluja, jossa on mukana asiakas, kuntoutusohjaaja sekä tarvittavat muut tahot kuten lääkäri ja psykologi. Tarvittavat tutkimukset tai selvitykset (lääkäri ja psykologi) sovitaan tilaajan kanssa tutkimusjakson alussa.  Asiakkaalle on mahdollista tehdä kuntoutustutkimuksena Melba työkykyarvio Mikemet Oy:ssä. Henkilöstöpäälliköllä ja kuntoutusohjaajalla on lisenssit Melba- ja Imba-menetelmän käyttöön.
Työkykyarvio
Kenelle kuntoutustutkimus on tarkoitettu? Arvio on tarkoitettu asiakkaille, joiden työ- ja ansiokyky on alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi tai asiakkaille, joiden työkyvystä tarvitaan lisää selvitystä. Myös työnhakijoille, jotka tarvitsevat työn vaativuustekijöiden ja työn edellyttämien taitojen arviointia toiminnan tasolla.  Arvioinnin tavoitteena on selvittää asiakkaan kokonaistilannetta, työ- ja toimintakykyä, kuntoutuksen tarvetta ja mahdollisuutta, työkyvyn ennustetta sekä työn vaatimusten ja henkilön osaamisen välistä suhdetta.
Työkykyarvio suoritetaan Mikemet Oy:ssä. Palvelu kokonaisuudesta vastaa kaksi kuntoutusohjaajaa. Palveluun kuuluu alkuhaastattelu kuntoutusohjaajan tekemänä. Työkunnon arviointi tehdään asiakkaalle sopivissa työtehtävissä kuntoutusohjaajan tuella joko Mikemet Oy:n eri osastoilla tai talon ulkopuolisessa työkokeilussa asiakaskohtaisesti räätälöitynä. Arvio on mahdollista tehdä myös ilman työkokeilua. Lausunnossa vastataan kysymyksiin, joita tilaaja on esittänyt ja käydään läpi toteamiskelpoisia jatkosuunnitelmia. Tutkimuksesta laaditaan lausunto. Yhteyshenkilömme: Jenni Rytkönen, henkilöstöpäällikköpuh. 040 352 8758jenni.rytkonen(at)mikemet.fi 
Referenssejämme Asiakaskuntaamme kuuluu pk-yrityksiä, yhteisöjä sekä suuria, kansainvälisesti toimivia teollisuusyrityksiä, mm.:
Janavalo OyKuomiokoski OyLip-Lap Laituri OyMikkelin Joretuote OyMikkelin Pesula OyMR-Mapik OyOpa Muurikka OyOr-Group OyPauliina Rundgrén HandiCrafts OyPipe-Modul OyPhilips OyRiver Plast OyWarkaus Works Oy
Ahlström OyjOy Airam Electric AbAlunor OyAndritz OyBerner Pultti OyDir-Air OyEnervent OyEnsto Ensek AsEnsto Finland OyFibrocom OyFoster Wheeler Energia OyHelprint OyHioma-aine Oy
YHTEYSTIEDOT Mikemet Oy Työkeskuksenkatu 4, 50170 Mikkeli020 786 2630 Y-tunnus: 0596480-2 KOKOONPANO-OSASTO Tuotantopäällikkö Esko Ollanketo0400 907 849 TyönohjaajaPetri Pulkka044 321 1722 METALLI- JA OHUTLEVYOSASTO TyönjohtajaJukka Hyyryläinen0400 907 848 PUU- JA PAPERIOSASTO TyönjohtajaSirpa Karjalainen 0400 907 845 TYÖPANKKI TyöpankinvetäjäKirsti Ylönen040 530 6165 KEITTIÖ email:keittio(at)mikemet.fi0400 164 190 KUNTOUTUS KuntoutusohjaajaRiitta Kurki044 321 1721 HenkilöstöpäällikköJenni Rytkönen040 352 8758 HALLINTO ToimitusjohtajaJukka Kokkonen044 321 1710 TalouspäällikköHeli Hyyryläinen0400 859 867 ToimistosihteeriMerja Ikonen0400 907 841 Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)mikemet.fi
PURISTUS
Metalliosaston konekanta
SAHAUS
HITSAUS
LEVYNTYÖSTÖ Levytyökone FINN-POWER SG5 CNC-Särmäyspuristin FINN-POWER E-Brakesärmäyspituus 2,5 mpuristusvoima 80 t CNC-Särmäyspuristin DURMA AD-S 2060Cypelec DNC 80 ohjausCNC-ohjattu Y1, Y2 ja takavaste X ja korkeus R (0-160 mm)automaattinen Wila bombeerausAkas lasersäde turvalaitemax. työpituus 2010puristusvoima 60 t CNC-Särmäyspuristin FINN-POWER E-Brakesärmäyspituus 1,25 mpuristusvoima 25 t NC-Särmäyspuristin Promecam 2000 mm Leikkuritakavasteellaleveys 2000 mmmax. paksuus 5 mm
LEVYNTYÖSTÖ
SYVÄVETO
Valmistusmenetelmämme soveltuvat parhaiten ohutlevyistä valmistettaviin tuotteisiin, joissa tarvitaan mm. nestaamista, leikkaamista, hitsaamista, taivuttamista, puristamista sekä näihin liittyvät kokoonpanotyöt. Konekantamme on hyväkuntoinen ja uusia konehankintoja teemme tarpeen mukaan, jotta voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita tuotteita.
Aputyökoneet
SYVÄVETO Syvävetopuristin100 t PURISTUS Epäkeskopuristimet3 kpl 16 t epäkeskopuristimia3 kpl 32 t epäkeskopuristimia2 kpl 64 t epäkeskopuristimia1 kpl 16 t nauhalinja, max. nauhaleveys 150 mm1 kpl 64 t nauhalinja, max. nauhaleveys 500 mm SAHAUS Vannesahat2 kpl CNC-ohjattuja vannesahoja1 kpl vannesaha1 kpl pyörösaha
HITSAUS Hitsaustyöpisteet4 kpl Mig-hitsaustyöpisteitä1 kpl Tig-hitsaustyöpiste2 kpl pistehitsaustyöpisteitäPistehitsaus Aputyökoneet Lisäksi käytössämme on useita manuaalityöstökoneita ym. apukoneita eri työvaiheita varten.LevynmankelointiPutkentaivutusPorausJyrsintäKokoonpanotyöpisteitä erilaisille tarpeille